NIFTY test

NIFTY : BASIC, STANDARD, PLUS oz. NIPT (neinvazivno predrojstveno testiranje za odkrivanje kromosomskih trisomij) – senzitivnost in specifičnost testiranja za prisotnost trisomije kromosomov 21., 13., 18. je višja od 99% ( NIFTY BASIC). NIFTY STANDARD ponuja dodatne možnosti testiranja nepravilnosti spolnih kromosomov, NIFTY PLUS pa ponuja še dodatno testiranje  sindromov mikrodelecij in trisomij . V kolikor želite, lahko z NIFTY testom dobite tudi informacijo o spolu vašega otroka. Ker pa se obseg testov vsako leto dopolnjuje in širi, več informacij dobite pri nas v ambulanti ali na spletni strani: www.niftytest.si

Kontakt

Ambulanta za ginekologijo in porodništvo

Katarina Jerman,dr.med.

Metelkova 15

1000 Ljubljana

T: 01 439 26 50

E: ambulanta@ginekologija-jerman.si